T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul Selimiye Çocuk Kütüphanesi

Kitaplar

 
15.653 adet kitap  ve 9 çeşit süreli yayın bulunmaktadır.