T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul Selimiye Çocuk Kütüphanesi

Tarihçe

Osmanlı Padşahı III. Selim tarafından 1801-1805 yılları arasında Sıbyan Mektebi olarak yaptırılan bina Vakıflar İdaresi tarafından 1969 yılında Çocuk Kütüphanesi, 1976 yılında da Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermiştir. Kültür Turizm Bakanlığı Çocuk Kütüphanelerini İyileştirme Projesi kapsamına alınan bina  2012 yılında iç tefrişatı yenilenerek örnek bir çocuk kütüphanesine dönüştürülüp kullanıcı hizmetine açılmıştır.